ONLINE rezervace prohlídky
Hrady a zámky - Termíny prohlídek - Homepage - Kontakty - Události a akce - Aktuality - E-shop - Newsletter
MARIE

MARIE LOUISA

Marie Louisa hraběnka Larischová-Wallersee

SKANDÁL KOLEM MAYERLINGU A NÁVRAT NA ZÁMEK FRYŠTÁT

Už bylo mnoho napsáno o dramatu v Mayerlingu a tato, pro někoho romantická, událost se rovněž dočkala několika filmových zpracování. Někteří si určitě vybaví tu dosud nejznámější verzi z roku 1968, kde prince Rudolfa ztvárnil charizmatický Omar Sharif a jeho mladičkou milenku baronesu Vetserovou krásná Catherine Deneuve. Ani z těch mnoha více, či méně pravdivých příběhů se asi nikdy už přesně nedozvíme, co se vlastně v loveckém zámečku nedaleko Allandu 30. ledna 1889 událo. Výsledkem však byla tragická smrt korunního prince Rudolfa, kterému bylo v té době 31, a rovněž 17leté Mary Vetserové.

Bližší okolnosti nejsou dodnes vyjasněny, protože vídeňský dvůr dokumenty zničil a svědkové té doby byli zavázáni doživotním mlčením. Existuje nepřeberné množství verzí i docela vymyšlených fám, ale podle posledních bádání se zastřelil depresemi trápený Rudolf poté, co nejprve zastřelil jednou ranou do hlavy svou milenku.

A jak to všechno vlastně souvisí s karvinským zámkem Fryštát? Přítelkyní Mary Vetserové byla hraběnka Larischová. Ta bývá nejčastěji pokládána za původkyni oné tragédie a často bývala nelichotivě označována, seč se tomu napsáním několika vlastních pamětí snažila zabránit a očistit se, jako dvorní kuplířka, která prince podporovala v jeho záletech.

Kdo vlastně byla ona nešťastná hraběnka Larischová? Marie Louisa, později označovaná také jako hraběnka Larischová-Wallersee, se narodila 24. února 1858 v bavorském Augsburgu a zemřela 4. července 1940 v tamějším chudobinci. Marie Louisa byla dcerou bavorského vévody Ludvíka Viléma Bavorského z rodu Wittelsbachů, nejstaršího bratra císařovny Alžběty, a jeho ženy, herečky, Henrietty Mendelové, povýšené v roce 1859 do šlechtického stavu – od této chvíle byla Mendelová nositelkou titulu svobodná paní z Wallersee. Marie Louisa byla tudíž neteří císařovny Sisi, která ji zprvu měla v oblibě a Marie Louisa se stala její důvěrnicí, avšak po smrti císařovnina syna – následníka trůnu - upadla hraběnka u Její císařské Výsosti v nemilost a byla nucena opustit Vídeň.

Právě na pokyn tehdy ještě své oblíbené tety císařovny Sisi se v r. 1877 provdala za karvinského šlechtice hraběte Jiřího Larische-Mönnicha, který vyrůstal na zámku Fryštát. A také v Karvinné (původní název města začleněného do dnešní Karviné) roku 1928 Jiří na zámku Solca zemřel. Jedno ze svých dětí porodila hraběnka Larischová na vedlejším zámku v Petrovicích u Karviné. Už od začátku nebylo manželství šťastné a roku 1896 bylo oficiálně rozvedeno. Nicméně ve svých pamětech se Marie Louisa velmi pěkně vyjadřuje o majitelích zámku Fryštát a o jeho příjemném prostředí, ve kterém krátkou dobu pobývala.

Marie Louisa byla třikrát vdaná. Rok po rozvodu s Jiřím Larischem se vdala za operního pěvce Otto Bruckse. Deset let po smrti svého druhého manžela, v roce 1924, se provdala za amerického farmáře W. H. Meyerse, s nímž se rozvedla o čtyři roky později.

Ve vyšší a dvorské společnosti vždy trpěla, stejně jako její matka, častými ústrky pro svůj původ. Na nějakou dobu jí zpočátku pomohla přízeň císařovny, o to větší pád zaznamenala po upadnutí v nemilost. Císařovna s touto svou, dosud preferovanou neteří a důvěrnicí, přerušila veškeré styky. V roce 1909 zažila Marie Louisa další tragédii, když spáchal sebevraždu její syn Georg Heinrich Larisch. V roce 1913 vydala paměti (Meine Vergangenheit), které však byly v mocnářství zakázané, a v roce 1935 ještě knihu svých vzpomínek na císařovnu Alžbětu (Kaiserin Elizabeth und ich).

Zajímavá je příhoda související s návštěvou císaře Františka Josefa na honu konaném na fryštátském panství. Z tohoto honu byly pořízeny dva totožné obrazy, na kterých jsou vyobrazeni všichni významní účastníci honu včetně hraběnky Larischové. Jeden obraz se nyní nachází na zámku ve Slatiňanech, ovšem na druhém obrazu, který je byl odvezen na zámek Hofburg ve Vídni, byla po Rudolfově smrti Marie Louisa vymazána a na její místo namalována císařovna Alžběta, která se honu vůbec nezúčastnila.

Marie Louisa se vrací na zámek Fryštát o více než stovku let později jako tajemná postava.

"Lehce nabyl, lehce pozbyl…"