ONLINE rezervace prohlídky
Hrady a zámky - Termíny prohlídek - Homepage - Kontakty - Události a akce - Aktuality - E-shop - Newsletter
LOTRANDO

LOTRANDO

Loupežnický syn Lotrando z kláštera Broumov

V klášteře Broumov získalo během věků vzdělání tolik nadějných mladých mužů! Jednoho z nich přivezl ke klášterní bráně v rozpuku jeho mládí strašlivý loupežník, jeho vlastní otec. Řeč je o mladém Lotrandovi, který po otci naštěstí nezdědil víc, než to jméno. Málokdo mluví tak plynně latinsky, jako tenhle syn strašného raubíře. Málokdo dokáže vyseknout vzácným návštěvám na přivítanou tak skvostné pukrle. Až přijedete do Broumova, bude Vás chtít nejspíš omráčit svými znalosti historie kláštera, v němž studovali třeba Alois Jirásek, nebo Alois Rašín. Ale když se ho zeptáte na neslavně slavného otce, sice nejspíš trochu zrudne v obličeji, ale mlčet také nebude…

Strašlivý loupežník Lotrando sužoval kraj kolem města Broumov dlouhá léta. Byl to lotr a nezdvořák, který ovšem část uloupených peněz ovšem dokázal investovat velmi rozumným způsobem: zaplatil svému synovi klášterní školu, aby si kluk stejného jména osvojil panské znalosti i mravy a nemusel se nuzně potloukat po lese, jako jeho otec.

Lotrando se stal důkazem toho, že jablko někdy padá hodně daleko od stromu. Neuvěřitelně zdvořilý, sečtělý a jemný mladík se stal přesným protipólem svého nevzdělaného a hrubiánského otce. Benediktýni z kláštera, který dominuje Broumovu, městu v úžasně zvlněné krajině obklopené vysokými skalními městy, vychovali z Lotranda výkvět vší ctnosti a vzdělanosti, pro kterého by nemohlo být v životě většího trestu, než muset pokračovat v otcově neblahém řemesle.

"Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem"