ONLINE rezervace prohlídky
Hrady a zámky - Termíny prohlídek - Homepage - Kontakty - Události a akce - Aktuality - E-shop - Newsletter

Otevřte 13. komnatu

Tisk

O projektu Otevřte 13. komnatu

Jak to celé funguje?

Na počátku nebylo vždy slovo. V našem případě je na počátku cestovní pas. Teprve s ním v ruce se dostanete do blízkosti tajemných postav z minulosti, magických průvodců našimi 10 historickými sídly, kteří k Vám promluví a provedou Vás komnatami, jimiž v minulosti kráčeli ve společnosti urozených oni sami a v jejich závěsu pak dějiny.

Při vstupu do každého z hradů a zámků obdržíte spolu se vstupenkou také hrací kartu. A na té památce, kterou se rozhodnete navštívit jako první, také již zmíněný cestovní pas. Jakmile s pomocí tajemné postavy vyluštíte během prohlídky tajenku hrací karty, obdržíte po každém takovém úspěšném řešení jeden klíč. Na každém z navštívených hradů a zámků vždy právě jeden – ani víc, ani méně.

S každým nově získaným klíčem se Vaše cesty ke 13. komnatě přibližují. Po získání celkem 7 z 10 možných klíčů budete moci před Vámi vybranou 13. komnatou (rozhodnete se pro 13. komnatu některého z hradů, zámků nebo kláštera?) prohlásit ono pověstné

"Sezame, otevři se!". Co se stane pak, zůstane až do toho okamžiku tajemstvím …